Jak świadomie i skutecznie wkroczyć na rynek pracy?

Projekt Job Challenger to nowoczesny, kompleksowy i praktyczny program szkoleniowy wsparcia zawodowego studentów. Został opracowany w oparciu o prawdziwe, realne potrzeby kandydatów i rekruterów. Powstał na podstawie doświadczeń i obserwacji, dostępnych badań oraz kilkudziesięciu wywiadów z młodymi kandydatami i rekruterami oraz menedżerami, head-hunterami, dyrektorami HR.

Wypełnia lukę pomiędzy systemem edukacji i rynkiem pracy:
• odpowiada realiom rynku rekrutacyjnego
• został wsparty nowoczesnym badaniem psychometrycznym
• dostarcza realnej i praktycznej pomocy oraz gotowych do użycia narzędzi
• jest prowadzony przez praktyków biznesu z doświadczeniem rekrutacyjnym.

RYNEK PRACY STALE SIĘ ZMIENIA

  • Osoba rozpoczynająca dzisiaj karierę zawodową wielokrotnie w jej trakcie zmieni firmę, a także rodzaj wykonywanego zajęcia
  • Normą staje się praca na stanowisku mającym niewiele wspólnego z uzyskanym wykształceniem

MŁODYM BRAK PRZYGOTOWANIA*

  • 50% osób w wieku 18-26 lat nie wie jak realizować swoje plany zawodowe
  • 77% młodych deklaruje znajomość swoich kompetencji, mimo że ponad połowa nigdy nie wykonała testów predyspozycji
  • Szkoła/uczelnia nie daje odpowiedniego przygotowania do poruszania się po rynku pracy
  • Wybory zawodowe młodych są często chaotyczne i nietrafione

Kończysz/skończyłeś studia, stajesz przed wyborem ścieżki zawodowego rozwoju?

Zapraszam na kurs, który przygotuje Cię do znalezienia pracy i pozwoli skutecznie wyróżnić się na rynku.